در بخش دوم مناظره، حیدری سوالهایی را درباره سیاست‌های کلان اقتصادی کشور مطرح کرد و از نامزدها خواست که با گزینه‌های  "سوال غلط است" و "من جواب نمی‌دهم" به سوال پاسخ دهند و در صورتی که پاسخ دیگری داشتند، آن پاسخ باید تک کلمه‌ای و نامزدها باید از ارائه توضیح پرهیز کنید.

محمدرضا عارف گفت: برگزاری مناظرات به این شیوه در شأن کاندیدای ریاست جمهوری نیست و خوب بود که بحث شده و هر کاندیدایی برنامه خود را مطرح می‌کرد.

وی ادامه داد: من به احترام دوستان قسمت اول را جواب دادم اما واقعا برگزاری تست لزومی ندارد، مگر ما می‌خواهیم در کنکور یا آزمونی شرکت کنیم؛ لذا من به احترام مردم در این جلسه می‌نشینم و به سوال‌ها پاسخ می‌دهم.

رضایی با بیان اینکه صدا و سیما باید هر 8 کاندیدا را رئیس جمهور بداند و خودشان باید با یکدیگر گفتگو کنند، گفت: من آدم صبوری هستم و از اول جلسه به دنبال این هستم که ببینم که این جلسه به کجا می‌رسد چرا که این حرف‌های تکراری و به صورت جویده و جویده هم به مردم آسیب می‌زند و هم به 8 کاندیدا توهین می‌شود.

رضایی ادامه داد: اگر ما از همان اول شئونات ریاست جمهوری را رعایت نکنیم یعنی نمی‌خواهیم دولت قوی تشکیل دهیم.

عارف در این میان گفت: خواهشمندیم در دو مناظره بعدی تجدید نظر جدی شود، در این مناظرات باید از هر کاندیدا شیوه اجرای مناظره‌ها را درخواست می‌کردند چرا که ما می‌خواهیم با هم رقابت کنیم.

وی ادامه داد: صدا و سیما با چه مجوزی بدون نظر ما 8 نفر برنامه گذاشته است.

حیدری در پاسخ به عارف گفت: این مدل به تصویب ستاد انتخابات کشور رسیده است که قانونی است.

سوال اول: در شرایط فعلی آیا با درخواست کارفرمایان برای کاهش سهم کارفرما از بیمه تأمین اجتماعی موافقت می‌کنید؟

غرضی:خیر

قالیباف:خیر

ولایتی:به نظرم نمی شود با بله و خیر جواب داد بلکه بستگی به شرایط کارفرما و فعالیت آن دارد.

جلیلی: سوال کامل نیست.

حداد عادل: من موافقم.

عارف: نظری ندارم.

رضایی: این سوال غلط است.

روحانی: برای کوتاه مدت موافقم

سوال دوم: با کدام سیاست مالیاتی موافقید؟ کاهش مالیات شرکت‌ها برای تشویق تولید و سرمایه‌گذاری یا افزایش مالیات شرکت‌ها برای کاهش وابستگی به نفت.

قالیباف: سوال اشکال دارد و من با رابطه بین درآمد و مالیات موافقم.

ولایتی: با کاهش مالیات موافقم.

جلیلی: سوال کامل نیست.

حداد عادل: با کاهش مالیات برای تشویق تولید موافقم.

عارف: نظری ندارم.

رضایی: با کاهش مالیات برای تشویق تولید موافقم.

روحانی: سوال به طور کلی درست نیست بلکه برای کوتاه مدت موافقم.

غرضی: تا وقتی نرخ ارز تثبیت نشود و تورم مهار نشود هر کار اقتصادی مشکل خواهد داشت.

سوال سوم: برای تنظیم لایحه بودجه 93 کدام مورد را در اولویت قرار می‌دهید؟ توسعه فناوری اطلاعات، افزایش وام ازدواج یا توسعه روستاها

ولایتی: توسعه روستاها

جلیلی: توسعه روستاها

حداد عادل: توسعه روستاها

عارف: نظری ندارم

رضایی: با این که به کل شیوه اعتراض دارم اما توسعه روستاها

روحانی: سوال اشکالات زیادی دارد اما توسعه روستاها

غرضی: توسعه فن آوری اطلاعات چرا که هر روستایی نیز در این سهیم است

قالیباف: اولویت را به فناوری اطلاعات می‌دهم

سوال چهارم: با توجه به شرایط امروز کشور برای توسعه صنعت و اشتغال کدام راهبرد را انتخاب می‌کنید؟ حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط یا سرمایه‌گذاری در صنایع بزرگ و مادر

جلیلی: حمایت از بنگاه‌های کوچک

حداد عادل: سوال درست نیست و هر دوی اینها می‌تواند با هم باشد اما اولویت من بنگاه‌های کوچک است

عارف: نظری ندارم

رضایی: خود این سوال نشان می دهد که  صدا و سیما نباید چنین سوال‌هایی را تنظیم می‌کرد چرا که این دو حلقه‌های متصل به هم هستند.

روحانی: بنگاه‌های کوچک

غرضی: تا تورم کنترل نشود و نرخ ارز تثبیت نشود هر کاری کنیم خلاف است و این سوال غلط است

قالیباف: من زنجیره اولویتم را دنبال می کنم و در برخی صنایع بنگاه های کوچک و در برخی صنایع بنگاه های مادر

ولایتی: حمایت از صنایع کوچک و متوسط

سوال پنجم: در انتخاب وزرا و مدیران ارشد دولت کدام ویژگی اولویت اول شماست؟ پاکدستی،‌ تجربه، تخصص یا تدبیر؟

حداد عادل: هر 4 تا با هم چرا که هر کدام از اینها را نداشته باشند من انتخاب نمی‌کنم

عارف: نظری ندارم

رضایی: امام فرمود که به شما وصیت می‌کنم کار را به دست نااهلان و نامحرمان نسپارید پس هم باید محرم باشند و هم اهل و تخصص داشته باشند.

روحانی: سوال درست نیست چرا که همه باید با هم باشند و منفک از هم قابل قبول نیست

غرضی: کسی که سابقه اجرایی نداشته باشد و کارآمدی خود را در جامعه به عرض مردم نرسانده باشد انتخاب نخواهم کرد

قالیباف: سوال را غلط می دانم

ولایتی: هر چهار تا در کنار هم نمی شود یک نفر باید پاکدست باشد اما کار بلد نباشد

جلیلی: سوال غلط است

سوال ششم: با توجه به درآمد محدود حاصل از هدفمندی یارانه‌ها شما کدام تصمیم را اتخاذ می‌کنید؟ کاهش تعداد دریافت کنندگان یارانه، کاهش رقم یارانه‌های نقدی و یا افزایش قیمت بنزین برای تأمین یارانه‌ها.

رضایی: هیچ کدام، ما منابع یارانه‌ها را عمدتا از یک میلیون بشکه نفتی که تبدیل به فرآورده های نفتی خواهد شد تأمین خواهیم کرد و افزایش نسبی در قیمت بنزین.

روحانی: سوال غلط است

غرضی: یارانه‌ای که به تورم کمک کند را من قبول ندارم

قالیباف: سوال غلط است

ولایتی: سوال غلط است

جلیلی: سوال غلط است

حداد عادل: من سوال را سوال خوبی نمی دانم

در ادامه اولین مناظره نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری 6 عکس با مضامین مختلف در برنامه به نمایش گذاشته شد تا کاندید نامزدها نظرات و برداشت‌های خود را از این عکس‌ها بیان کنند.

عکس اول پیرامون یک منطقه کشاورزی با حضور چند تراکتور و وسایل مکانیزمی برای کشاورزی بود

غرضی: برداشت بنده درباره این است که کشاورزی و تراکتور در این عکس وجود دارد و اعتقاد دارم بیچاره کشاورزی که این زمین را کشت کرده و گندمی کاشته که دولت 850 تومان می‌خرد ولی برای عراقی را 1250 تومان می‌خرد.

قالیباف: یک عکس سرمایه گذاری در کشاورزی با وجود تکنولوژی را نشان می‌دهد.

روحانی: در این عکس محیط زیست به نمایش گذاشته شده و نشان می‌دهد که الویت ما در موضوع کشاورزی باید مورد پیگیری قرار گیرد و سیستم مکانیزه را باید در آنجا به کار بگیریم.

ولایتی: مکانیزم کردن کشاورزی از ضرورت هاست.

جلیلی: نشان می‌دهد بخشی از کشور از ظرفیت‌های آن استفاده شده است و آن می تواند در همه مناطق و زمین‌های کشاورزی مورد استفاده قرار گیرد.

حداد عادل: شمال سرسبز و پر نشاط را نشان می‌دهد و امیدوارم که همیشه خرم و پرنشاط باشد و بعد به ما یادآوری می‌کند که می‌توانیم زمین‌های کوچک کشاورزان را از طریق تعاونی‌ها قابل کشت ماشینی کنیم.

عارف: مکانیزم کردن کشاورزی برای افزایش بهره وری و تجمیع زمین‌هایشان.

رضایی: ای کاش به جای این عکس، عکس مقابل آن را می‌گذاشتیم یعنی ما در شرایط فعلی برداشت در هر هکتار گندم ما زیر 2 تن است معمولا ما همیشه در تبلیغات چیزهای خوبی را که وجود دارد نشان می‎دهیم اما متاسفانه آن کاری که باید انجام شود کمتر صورت می‌گیرد باید کشاورزی سنتی را به کشاورزی پیشرفته تبدیل کرد تا ما بتوانیم درآمد در هر هکتار را به معنای واقعی افزایش دهیم.

روحانی: برای توان رقابت و همچنین بهره‌وری بیشتر ما راه دیگری نداریم جز از اینکه از فناوری های نوین در زمینه کشاورزی و از جمله مکانیزم کردن کشاورزی استفاده کنیم.

عکس دوم مسکن مهر را که در دولت احمدی نژاد پایه گذاری شد به نمایش می گذاشت.

قالیباف: این حاکی از مسکن است من فکر می کنم که در بحث مسکن باید بحث تکنولوژی، زیرساختها، ارزان قیمتی، کیفیت، جلوگیری از تراکم و معماری اسلامی باید جدی گرفته شود.

روحانی: من فکر می‌کنم این عکس نشان می‌دهد اشکالات قابل توجهی در این طراحی شهری کاملا وجود دارد که در این مکان امکان بررسی آن وجود ندارد.

ولایتی: یک انبوه‌سازی هویت که معلوم نیست کجاست متاسفانه شهرهای ما به واسطه رعایت صرفه‌جویی و تراکم‌های بیش از حد روحیات ایرانی و اسلامی خود را از دست داده است و باید اصلاح شود.

جلیلی: به نظر می‌رسد که تامین مسکن باید متناسب با فرهنگ و معماری اسلامی و نیازهای بومی باشد که متاسفانه بعضا اینطوری نیست.

حداد عادل: این عکس دارای دو جنبه است از اینکه می‌بینم عده‌ای در این خانه‌ها صاحب‌خانه شدند خوشحال می‌شوم اما از اینکه اگر عکس امام و رهبری بالای این عکس وجود نداشت هیچ معلوم نیست این مسکن به کدام کشور تعلق دارد یعنی اینکه هویت ملی ندارد از این جهت متاسف هستم.

عارف: بحث انبوه سازی مسکن است که برای پاسخگویی به نیازهای کشور انجام می‌شود اما متاسفانه هویت ایرانی و اسلامی در معماری را ما در این کار انجام نمی‌دهیم.

رضایی: من با صحبت دوستانم موافق هستم اما اعتقاد دارم که شورای انقلاب فرهنگی باید معماری اسلامی را در بیاورد دوستانمان آقای حداد که عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی هستند باید در این باره چاره اندیشی کنند.

رضایی ادامه داد: نصب عکس امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری بر روی این ساختمان‌ها به نوعی توهین است معماری باید اسلامی باشد و تنها باید بگویم نمی‌توان این موضوع را به مسکن مهر اطلاق کرد بلکه در بسیاری از شهرهای ما از جمله تهران، اصفهان معماری اسلامی وجود ندارد لذا شورای انقلاب فرهنگی باید ضوابط آن را درآورده و بر این موضوع نظارت کرده و آن را کنترل کند در غیر این صورت انتقاد کردن از کار دیگران که جز وظایف خود ما بوده است فایده ای ندارد.

لازم به ذکر است حداد عادل در واکنش به این صحبت محسن رضایی اظهار داشت: مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز در این بخش بی‌تقصیر نیست.

رضایی در واکنش به این صحبت حداد عادل گفت: ما اقدامات خود را به خوبی انجام داده‌ایم.

روحانی: تولید انبوه مسکن مهر ارزان قیمت یک ضرورت است اما باید یادمان باشد که خوابگاه نباید درست کنیم باید شهرک‌هایی را با تمام امکانات ایجاد کنیم تا مردمی که اینجا سکونت می‌کنند بتوانند راحت زندگی کنند.

غرضی: تبلیغات مسکن مهر به همین شیوه در این عکس به نمایش گذاشته شده است، دو پدیده شوم را در پشت این عکس ملاحظه می‌کنم یکی اینکه پولهایی که از بانک در این مسکن صرف شده است بخشی از تورم را ایجاد کرده است، آنهایی که در این مسکن می نشینند از آن استفاده می کنند اما از اینکه این مسکن در صورتی که باید 100 سال افت کند تنها می بینم ظرف 20-30 سال دوباره باید ساخته شود دلم می سوزد.

عکس سوم ترافیک را به نمایش گذاشت.

ولایتی: تراکم ترافیک که بلای جان شهرهای بزرگ است و اگر درست آسیب شناسی شود راهکار آن این است که وسایل حمل و نقل عمومی به خصوص مترو را افزایش دهیم تا دچار تراکم ترافیک و آلودگی هوا نشویم.

جلیلی: الگویی از توسعه غیر متوازن.

حداد عادل: تا وقتی که تولید خودرو به شیوه فعلی ادامه داشته باشد رفت و آمد در خیابان‌ها اصلاح نخواهد شد.

عارف: مشکل ترافیکی تهران و آلودگی هواست که متاسفانه دستگاه ذی‌ربط هیچ اقدامی برای کاهش آلودگی نکرده است و مرتب به هم پاسکاری می‌کنند.

رضایی: بحث کاملا روشن است محیط زیست در ایران به شدت در حال تخریب است یکی از این موارد که محیط زیست کشورمان را به خطر انداخته است آلودگی هواست. متاسفانه محیط زیست کشورمان در یازده استان جنوبی غبار دارد کاش آن عکس‌ها را در این برنامه به نمایش می‌گذاشتیم.

رضایی ادامه داد: بعضی فکر می‌کنند که ایران فقط تهران است در حالی که غباری که در یازده استان جنوبی به راه می‌افتد حقیقتا وحشتناک‌تر از چیزی است که بیان می‌شود. دریاچه ارومیه و جاهای دیگر از نمونه‌هایی است که ما باید فکر جدی در قبال آنها انجام دهیم. ما باید فکر جدی را برای حوزه محیط زیست کشور انجام دهیم و این اوضاع را عوض کنیم.

روحانی: اتلاف وقت، انرژی و آلودگی محیط زیست که راه حل آن این است که امکانات حمل و نقل عمومی توسعه دهیم.

غرضی: شهر غیر قابل سکونت، گرفتاری، از بین رفتن اموال عمومی، از بین رفتن پول بنزین و تمام گرفتاری‌هایی که وجود دارد.

خدا به ما رحم کند با این کارهایی که کردیم.

قالیباف: آلودگی هوا، آلودگی صوتی و هدر دادن جان و مال مردم که البته باید این موضوع را درباره صحبت آقای عارف بیان کنند که فرمودند آلودگی برای تهران است که مسئولین کارشان را انجام ندادند باید بگویم که حتما جناب آقای دکتر عارف یادشان است زمانی که معاون اول رئیس جمهور بودند در دوران اصلاحات بنده در آن زمان فرمانده نیروی انتظامی بودم و در آن زمان 18 ماه پشت در دولت ماندیم تا معلوم شود که صاحب آلودگی هوا چه کسی است. بنده چند وقت قبل در مصاحبه‌ای گفتم که کارها یا بی‌صاحبند یا چند صاحب از این رو موضوع آلودگی در کشور تنها مقصرش خودرو نیست همانطور که مطرح شد ذرات آلوده و غبار بیشتر به کشور لطمه وارد می‌کند.

در این لحظه محمدرضا عارف در پاسخ به اظهار نظر قالیباف نسبت به تصمیمات اتخاذ شده در دولت اصلاحات نسبت به آلودگی هوا گفت: ما چند جلسه خدمت آقای قالیباف به عنوان فرمانده نیروی انتظامی و آقای احمدی نژاد به عنوان شهردار تهران بودیم در این جلسه شهرداری اذعان می‌کرد که نیروی انتظامی مسئول است و نیروی انتظامی می‌گفت شهرداری مسئول است و بعد هم همه این موضوع را گردن دولت انداختند. خوشبختانه در شرایط فعلی آقای قالیباف به شهرداری آمدند و باز هم اتفاقی نیافتاد و آقای احمدی نژاد هم رئیس جمهور شدند بازهم اتفاقی نیافتاد.

شایان ذکر است قالیباف در پاسخ به این اظهارات عارف اظهار داشت: اگر رئیس دولت رئیس جمهور است تصمیم می‌گیرد که چه کسی مسئول باشد و کار بی‌صاحب نماند هم در این دولت و هم در دولت اصلاحات این کار بی‌صاحب ماند پس بخش‌ها نمی‌توانند تصمیم بگیرند نه شهرداری نه ناجا دولت اگر صاحب داشته باشد تصمیم همه روشن است.

در عکس چهارم یک کشتی با بار برای نامزدهای انتخاباتی به نمایش گذاشته شد

جلیلی: یک ظرفیت بسیار بزرگ برای شکوفایی کشور در دریاهاست که اگر به آن توجه شود شاید ما بتوانیم حجم قابل توجهی درآمد از این موضوع کسب کنیم.

حداد عادل: اگر کالایی که بار این کشتی است صادرات باشد بنده خوشحال هستم اما اگر واردات باشد بنده نگران هستم.

عارف: ظرفیت کشتیرانی کشور را نشان می‌دهد که خوشبختانه ظرفیت خوبی است و بنده هم آرزوی دکتر حداد را دارم که ان شاالله این کشتی به سمت خارج از کشور باشد و صادرات ما را به سایر کشورها انتقال دهد.

رضایی: ما 150 هزار دریانورد داریم و بیش از 3 هزار شناور داریم که متاسفانه اکثر اینها از ظرفیتشان استفاده نمی‌شود و بیشتر کشتی‌های ایرانی در تنگه هرمز هستند و نمی توانند به بنادر دیگر بروند. همچنین ورود کشتی‌ها برای صادرات نفت ما هم به دلیل اینکه بیمه آنها را با مشکل مواجه کرده و قطع کردند لذا این عکس می‌تواند نمادی از آینده باشد که ان شاالله ما در دولت آینده کاری خواهیم کرد که وضعیت اسف بار امروز را به تناژهای بیشتر و در راستای صادرات کشور استفاده کنیم.

روحانی: این عکس نشان می‌دهد که حمل و نقل دریایی ارزانترین راه است ولی در شرایط فعلی مشکلات زیادی را دارد و ما شاهد فشارها بر حمل و نقل دریایی هستیم و دولت آینده سریع باید درباره این موضوع اقدام کند.

غرضی: ما در کشور ساحل دریایی بسیاری داریم، سی سال پیش هم بسیار ساحل دریایی داشتیم باید استفاده از مواهب دریا در کشور نهادینه شود و ما از این محبت عظیم الهی استفاده کنیم که متاسفانه مغفول مانده است. خیلی دوست دارم از این سواحل به خوبی استفاده کنیم ما شاهد هستیم که در شرایط فعلی در کشتی های فرانسوی در اقیانوس هند 100 تن 1000 تن ماهی صید می‌کنند.

قالیباف: یک حمل و نقل پاک، مطمئن، ارزان. من اعتقاد دارم با توجه به یک سیاست خارجی در حوزه دیپلماسی اقتصادی به خاطر مرزهای آبی در شمال و جنوب ما می توانیم در حوزه دریایی قوی عمل کنیم و براین باورم که اگر باری که برآن وجود دارد منطبق بر سیاست‌های رشد اقتصادی باشد قابل قبول است حال چه در معقوله صادرات باشد چه واردات اما قاچاق نباشد.

ولایتی: این یک وسیله راحت برای حمل و نقل است که شاخصه‌های آن ارزانی و پاک بودن آن است. ما عمدتا برای صادرات و واردات است از این کشتی ها استفاده می کنیم در حالی که حمل و نقل مسافر و بار بین بنادر خودمان به دلیل عدم ساخت اسکله صورت نمی‌گیرد و عملا برای حمل و نقل در جنوب کشورمان از خوزستان تا چابهار از حمل و نقل دریایی کمتر استفاده می‌کنیم.

عکس هشتم مناظره مربوط به تصویر ساعتی بود که زمان هفت و پانزده دقیقه را نشان می‌داد

روحانی در واکنش به این عکس گفت: همه باید فرصت شناس باشیم واز فرصت‌ها استفاده کنیم زمان زود از دست می‌رود.

غرضی در پاسخ به این تصویر اذعان داشت: عمر در گذر است و نزدیک زمانی هستیم که هر چه دنیا در کرده‌ایم مورد حساب و کتاب قرار می‌گیرد از این رو نگاه ما باید به آینده باشد و آماده باشیم.

قالیباف در واکنش به این تصویر تصریح کرد: فرصت‌های مالی، انضباطی، اقتصادی، فرهنگی درگذر است و همگی غیرقابل برگشت است و ما باید به مردم پاسخگو باشیم.

ولایتی در پاسخ به این تصویر با اشاره به سوره ناس گفت: از عمر اگر درست استفاده نشود بیهوده است بنابراین باید به چگونه سپری شدن عمرمان توجه کنیم.

جلیلی نیز در واکنش به این تصویر اذعان داشت: فرصت‌های مهم مدیریت در حال گذر است و ما باید برای آنها برنامه مشخصی داشته باشیم.

حداد عادل هم چنین اشعار دوران مدرسه تصریح کرد: باید قدر فرصت‌ها را بدانیم و برای آبادانی کشور مغتنم بشماریم.


عارف در واکنش به این تصویر گفت: نظم در امور بسیار مهم است متاسفانه صدا و سیما به این موضوع در مناظره امروز توجه نکرده است.

رضایی نیز در پاسخ به این تصویر گفت: مدیریت زمان مهم است عمر کشور  و دولتمردان و مردم در حال گذر است ولی مورد استفاده درست قرار نمی گیرد.

وی هم چنین افزود: من اعتراضم نسبت به نحوه برگزاری این مناظره است وبه کل مجموعه مناظره اعتراض دارم.

حیدری مجری برنامه در ادامه در پاسخ به این هشت کاندیدای ریاست جمهوری درباره سوالات چند گزینه‌ای طرح شده اظهار داشت: این سوالات تصمیماتی بود که دولتهای گذشته در مقاطع مختلف گرفته بودند ما برای سنجیدن اولویت‌های شما این سوال ها را پرسیدیم و می‌‎خواستیم بدانیم رویکرد دولت شما نسبت به موضوعات مختلف چیست.

پس از آن حیدری هر هشت کاندیدا یک دقیقه فرصت جمع بندی داد و غرضی با تشکر از صدا و سیما تصریح کرد: صدا و سیما باید کمی عرصه تحقیقات میدانی خود را افزایش دهد کاندیداها و قشر سیاسی کشور می‌خواهند که تعداد رای دهندگان بیشتر شوند ما می‌خواهیم براساس نظر مردم عمل کنیم و هدفمان این است که انقلاب تثبیت، پررونق و پرتحرک شود.

قالیباف در جمع بندی صحبت‌های خود گفت: امیدوارم پس از تحقق حماسه سیاسی بتوانم در دولتم حماسه اقتصادی را با همکاران در یک برنامه مدون محقق کنم.

وی افزود: برنامه مدون برنامه بنده در 24 فصل تدوین شده که از روز پس از انتخابات در اختیار مردم قرار می گیرد.

ولایتی نیز در صحبتهای پایانی خود تصریح کرد: امیدوارم به سمتی برویم که موجب احیای فرهنگ و تمدن اسلام و ایران شود ایران به عنوان گوهر یک دانه تاریخ بشریت است و بار دیگر این جغرافیا آن منزلت خود را پیدا خواهد کرد چرا که این کشور ظرفیت آن را دارد که کشور شماره یک دنیا شود.

جلیلی در جمع بندی صحبت‍‌های خود در مناظره تصریح کرد: ما به برکت انقلاب اسلامی در دوران مختلف پیشرفتهای زیادی را به دست آورده‌ایم و با اتکا به نقاط قوت خود توانسته‌ایم به این نقطه مطلوب برسیم البته ما باید نقاط ضعفمان را نیز بپذیریم و در همه عرصه‌ها پیشرفت کنیم و موقعیت ایران را در عرصه بین الملل که از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است پررنگ‌تر کنیم هم چنین من برنامه‌هایم را در پایگاه اینترنتی شخصی‌ام برای اطلاع مردم گذاشته‌ام.

حداد عادل نیز در صحبت‌های پایانی خود اذعان داشت: ما توانسته‌ایم 8 سال جنگ را پشت سربگذاریم اکنون نیز تحریم‌های تحمیلی را پشت سر خواهیم گذاشت ما با اقتصاد مقاومتی و تغییر سبک زندگی و وحدت ملی و تلاش هوشمندانه همه با انتخاب خوب در انتخابات24 خرداد شرکت خواهیم کرد.

عارف نیز در جمع بندی سخنان خود ضمن تشکر از مردم ایران اظهار داشت: امیدوارم همه مردم حضور پرشوری در انتخابات داشته باشند و ما با مشارکت حداکثری روبه رو شویم مردم باید با بررسی برنامه‌ها و سوابق کاندیداها به اصلح رای دهند برنامه‌هایم حول محور معیشت، منزلت و عقلانیت در پایگاه اینترنتی شخصی ام برای عموم مردم قرار داده شده است.

رضایی نیز در صحبتهای پایانی خود اذعان داشت: آینده روشن و امیدبخش است مردم نه تنها تحریم ها را پشت سرمی گذارند بلکه فرصت های تاریخی نیز به وجود می‌آورند ما در دفاع مقدس و انقلاب اسلامی این کار را کرده‌ایم اکنون نیز با نوسازی دولت و خیزش مردم عزمت مردم ایران به اثبات می‌رسد من پس از خدا امیدم به جوانان کشور است براین باورم که به لطف پروردگار ورق را برمی‌گردانیم.

روحانی در سخنانی پایانی خود با اشاره به دولت تدبیر و امید گفت: من در مقابل فقر و مشکلات مردم خودم را مسئول می دانم و تلاش خواهم کرد که رای همه مردم و اقشار آسیب پذیر و بیماران بیمه همگانی را اجرایی خواهم کرد و کاری می کنم که مردم برای بیمه حق انتخاب داشته باشند و در بیمه رقابتی بیمه مورد نظر خود را انتخاب کنند شعار انتخاباتی‌ام نجات اقتصاد ایران، احیای اخلاق و تعامل سازنده با جهان است.

در پایان این مناظره حیدری مجری برنامه ضمن تاکید بر سوالات چند گزینه‌ای خطاب به کاندیداها گفت: در مناظره‌های آینده اگر پیشنهاداتی داشتید از طریق مسئولان ستاد خود به ما ارائه دهید ما هم چنین 24 سوالی را که مدنظر داشتیم در اختیار ستادهای شما قرار می‌دهیم.

وی افزود: این سوال‌ها درست است و ما می‌خواهیم بدانیم که دولت شما به دنبال کدام روش است چرا که رئیس جمهور باید در مقاطع مختلف تصمیم‌گیری کند ما پس از پاسخگویی شما به این سوالات نتایج را برای مردم مشخص خواهیم کرد.


نوشته شده در تاریخ شنبه 11 خرداد 1392   | توسط: رضا منصوری   | طبقه بندی: انتخابات،    | نظرات()   بازدید ها:بازدید