قیمت سکه ،طلا و ارز در 2 شهریور 92

نوع سکهشنبه - قیمت (تومان)
سکه‌تمام‌طرح‌جدید1038000
سکه‌تمام‌طرح‌قدیم1030000
نیم سکه530000
ربع سکه335000
1 گرمی220000
هرگرم‌طلای18عیار105000
نوع ارز 
دلار آمریکا3135
یورو4170
پوند انگلیس4850
درهم امارات855

 

نوشته شده در تاریخ شنبه 2 شهریور 1392   | توسط: رضا منصوری   | طبقه بندی: اقتصادی،    | نظرات()   بازدید ها:بازدید

قیمت سکه ،طلا و ارز در 30 مرداد 92

نوع سکهسه شنبه - قیمت (تومان)
سکه‌تمام‌طرح‌جدید1021000
سکه‌تمام‌طرح‌قدیم1015000
نیم سکه526000
ربع سکه326000
1 گرمی215000
هرگرم‌طلای18عیار103700
نوع ارز 
دلار آمریکا3100
یورو4130
پوند انگلیس4870
درهم امارات850

 

نوشته شده در تاریخ پنجشنبه 31 مرداد 1392   | توسط: رضا منصوری   | طبقه بندی: اقتصادی،    | نظرات()   بازدید ها:بازدید

قیمت سکه ،طلا و ارز در 28مرداد 92

نوع سکهدوشنبه - قیمت (تومان)
سکه‌تمام‌طرح‌جدید1060000
سکه‌تمام‌طرح‌قدیم1045000
نیم سکه558000
ربع سکه357000
1 گرمی230000
هرگرم‌طلای18عیار106000
نوع ارز 
دلار آمریکا3165
یورو4185
پوند انگلیس4920
درهم امارات865

 

نوشته شده در تاریخ دوشنبه 28 مرداد 1392   | توسط: رضا منصوری   | طبقه بندی: اقتصادی،    | نظرات()   بازدید ها:بازدید

قیمت سکه ،طلا و ارز در 26 مرداد 92

نوع سکهشنبه - قیمت (تومان)
سکه‌تمام‌طرح‌جدید1066000
سکه‌تمام‌طرح‌قدیم1040000
نیم سکه563000
ربع سکه364000
1 گرمی240000
هرگرم‌طلای18عیار100100
نوع ارز 
دلار آمریکا3175
یورو4230
پوند انگلیس4925
درهم امارات869

 

نوشته شده در تاریخ شنبه 26 مرداد 1392   | توسط: رضا منصوری   | طبقه بندی: اقتصادی،    | نظرات()   بازدید ها:بازدید

قیمت سکه ،طلا و ارز در 23 مرداد 92

نوع سکهچهارشنبه - قیمت (تومان)
سکه‌تمام‌طرح‌جدید1063000
سکه‌تمام‌طرح‌قدیم1030000
نیم سکه565000
ربع سکه365000
1 گرمی237000
هرگرم‌طلای18عیار103700
نوع ارز  
دلار آمریکا3185
یورو4250
پوند انگلیس4920
درهم امارات873

 

نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 23 مرداد 1392   | توسط: رضا منصوری   | طبقه بندی: اقتصادی،    | نظرات()   بازدید ها:بازدید

قیمت سکه ،طلا و ارز در 22 مرداد 92

نوع سکهدوشنبه - قیمت (تومان)
سکه تمام طرح جدید1080000
سکه تمام طرح قدیم1050000
نیم سکه577000
ربع سکه377000
یک گرمی242000
هر گرم طلای 18 عیار104600
نوع ارز 
دلار آمریکا 3230
یورو4300
پوند انگلیس5000
درهم880

 

نوشته شده در تاریخ سه شنبه 22 مرداد 1392   | توسط: رضا منصوری   | طبقه بندی: اقتصادی،    | نظرات()   بازدید ها:بازدید

قیمت سکه ، طلاو ارز 13 مرداد ماه 92

نوع سکهدوشنبه - قیمت (تومان)
سکه‌تمام‌طرح‌جدید1075000
سکه‌تمام‌طرح‌قدیم1045000
نیم سکه585000
ربع سکه385000
1 گرمی245000
هرگرم‌طلای18عیار103800
نوع ارز 
دلار آمریکا3210
یورو4300
پوند انگلیس4950
درهم875

 

نوشته شده در تاریخ سه شنبه 15 مرداد 1392   | توسط: رضا منصوری   | طبقه بندی: اقتصادی،    | نظرات()   بازدید ها:بازدید

قیمت سکه ، طلاو ارز 10 مرداد ماه 92

نوع سکهپنج شنبه - قیمت (تومان)
سکه‌تمام‌طرح‌جدید1060000
سکه‌تمام‌طرح‌قدیم1030000
نیم سکه580000
ربع سکه380000
1 گرمی240000
هرگرم‌طلای18عیار103000
نوع ارز 
دلار آمریکا3180
یورو4250
پوند انگلیس4850
درهم880

 

نوشته شده در تاریخ جمعه 11 مرداد 1392   | توسط: رضا منصوری   | طبقه بندی: اقتصادی،    | نظرات()   بازدید ها:بازدید

قیمت سکه ، طلا و ارز 8 مرداد ماه 92

نوع سکه چهارشنبه - قیمت (تومان)
سکه‌تمام‌طرح‌جدید 1058000
سکه‌تمام‌طرح‌قدیم 1030000
نیم سکه 573000
ربع سکه 373000
1 گرمی 240000
هرگرم‌طلای18عیار 103000
نوع ارز  
دلار آمریکا 3165
یورو 4250
پوند انگلیس 4850
درهم 865

 

نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 9 مرداد 1392   | توسط: رضا منصوری   | طبقه بندی: اقتصادی،    | نظرات()   بازدید ها:بازدید

قیمت سکه ، طلاو ارز 6 مرداد ماه 92

                                  
نوع سکه یکشنبه - قیمت (تومان)
سکه‌تمام‌طرح‌جدید 1055000
سکه‌تمام‌طرح‌قدیم 1035000
نیم سکه 565000
ربع سکه 377000
1 گرمی 24200
هرگرم‌طلای18عیار 103000
نوع ارز  
دلار آمریکا 3180
یورو 4250
پوند انگلیس 4890
درهم 870

 

نوشته شده در تاریخ یکشنبه 6 مرداد 1392   | توسط: رضا منصوری   | طبقه بندی: اقتصادی،    | نظرات()   بازدید ها:بازدید

قیمت سکه ، طلا و ارز در 2 تیر ماه 92

                                                                                           جدول قیمت سکه و ارز
نوع سکه چهارشنبه - قیمت (تومان)
سکه‌تمام‌طرح‌جدید 1030000
سکه‌تمام‌طرح‌قدیم 1000000
نیم سکه 560000
ربع سکه 365000
1 گرمی 230000
هرگرم‌طلای18عیار 102000
نوع ارز  
دلار آمریکا 3135
یورو 4175
پوند انگلیس 4830
درهم 860

 

نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 2 مرداد 1392   | توسط: رضا منصوری   | طبقه بندی: اقتصادی،    | نظرات()   بازدید ها:بازدید

قیمت سکه ، طلا و ارز در 23 تیر ماه 92

جدول قیمت سکه و ارز
 
نوع سکه یکشنبه - قیمت (تومان)
سکه‌تمام‌طرح‌جدید 1082000
سکه‌تمام‌طرح‌قدیم 1045000
نیم سکه 570000
ربع سکه 370000
1 گرمی 250000
هرگرم‌طلای18عیار 102000
نوع ارز  
دلار آمریکا 3245
یورو 4255
پوند انگلیس 4950

 

نوشته شده در تاریخ دوشنبه 24 تیر 1392   | توسط: رضا منصوری   | طبقه بندی: اقتصادی،    | نظرات()   بازدید ها:بازدید

قیمت سکه ، طلا و ارز در 22 تیر ماه 92

جدول قیمت سکه و ارز
 
نوع سکه شنبه - قیمت (تومان)
سکه‌تمام‌طرح‌جدید 1089000
سکه‌تمام‌طرح‌قدیم 1050000
نیم سکه 570000
ربع سکه 372000
1 گرمی 24500
هرگرم‌طلای18عیار 102500
نوع ارز  
دلار آمریکا 3280
یورو 4290
پوند انگلیس 5000

 

نوشته شده در تاریخ یکشنبه 23 تیر 1392   | توسط: رضا منصوری   | طبقه بندی: اقتصادی،    | نظرات()   بازدید ها:بازدید

قیمت سکه ، طلا و ارز در 21 تیر ماه 92

جدول قیمت سکه و ارز
 
نوع سکه پنجشنبه - قیمت (تومان)
سکه‌تمام‌طرح‌جدید 1105000
سکه‌تمام‌طرح‌قدیم 1060000
نیم سکه 585000
ربع سکه 385000
1 گرمی 25800
هرگرم‌طلای18عیار 103000
نوع ارز  
دلار آمریکا 3300
یورو 4300
پوند انگلیس 5000

 

نوشته شده در تاریخ جمعه 21 تیر 1392   | توسط: رضا منصوری   | طبقه بندی: اقتصادی،    | نظرات()   بازدید ها:بازدید

قیمت سکه ، طلا و ارز در 11 تیر ماه 92

جدول قیمت سکه و ارز
 
نوع سکه سه شنبه - قیمت (تومان)
سکه‌تمام‌طرح‌جدید 1150000
سکه‌تمام‌طرح‌قدیم 1115000
نیم سکه 595000
ربع سکه 395000
1 گرمی 270000
هرگرم‌طلای18عیار 106880
نوع ارز  
دلار آمریکا 3364
یورو 4370
پوند انگلیس 5100
درهم 920

 

نوشته شده در تاریخ سه شنبه 11 تیر 1392   | توسط: رضا منصوری   | طبقه بندی: اقتصادی،    | نظرات()   بازدید ها:بازدید

قیمت سکه ، طلاو ارز در1 مرداد ماه 92

                                                                                           جدول قیمت سکه و ارز
نوع سکه سه‌شنبه - قیمت (تومان)
سکه‌تمام‌طرح‌جدید 1025000
سکه‌تمام‌طرح‌قدیم 1005000
نیم سکه 550000
ربع سکه 355000
1 گرمی 230000
هرگرم‌طلای18عیار 100000
نوع ارز  
دلار آمریکا 3130
یورو 4150
پوند انگلیس 4780
درهم 860

 

نوشته شده در تاریخ سه شنبه 1 مرداد 1392   | توسط: رضا منصوری   | طبقه بندی: اقتصادی،    | نظرات()   بازدید ها:بازدید

قیمت سکه ، طلا در 31 تیر ماه 92

جدول قیمت سکه و ارز
نوع سکه دوشنبه - قیمت (تومان)
سکه‌تمام‌طرح‌جدید 1030000
سکه‌تمام‌طرح‌قدیم 1000000
نیم سکه 550000
ربع سکه 350000
1 گرمی 230000
هرگرم‌طلای18عیار 100000
نوع ارز  
دلار آمریکا 3160
یورو 4170
پوند انگلیس 4830
درهم

نوشته شده در تاریخ دوشنبه 31 تیر 1392   | توسط: رضا منصوری   | طبقه بندی: اقتصادی،    | نظرات()   بازدید ها:بازدید

قیمت سکه ، طلا در 29 تیر ماه 92

سکه قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین ارزش طلا زمان
بهار آزادی 10,000,000 (-1.96%) -200,000 9,900,000 10,200,000 9,710,500 15:37
امامی 10,330,000 (-1.90%) -200,000 10,250,000 10,530,000 9,710,500 15:47
نیم 5,450,000 (-1.80%) -100,000 5,400,000 5,550,000 4,855,300 15:08
ربع 3,450,000 (-2.82%) -100,000 3,400,000 3,550,000 2,426,400 15:08
گرمی 2,300,000 (-2.95%) -70,000 2,250,000 2,370,000 1,194,000

نوشته شده در تاریخ شنبه 29 تیر 1392   | توسط: رضا منصوری   | طبقه بندی: اقتصادی،    | نظرات()   بازدید ها:بازدید

قیمت سکه ، طلا و ارز در 25 تیر ماه 92

جدول قیمت سکه و ارز 
 
نوع سکه سه شنبه - قیمت (تومان)
سکه‌تمام‌طرح‌جدید 1086500
سکه‌تمام‌طرح‌قدیم 1045000
نیم سکه 567000
ربع سکه 367000
1 گرمی 246000
هرگرم‌طلای18عیار 102800
نوع ارز  
دلار آمریکا 3270
یورو 4285
پوند انگلیس 4940
درهم 895

 

نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 26 تیر 1392   | توسط: رضا منصوری   | طبقه بندی: اقتصادی،    | نظرات()   بازدید ها:بازدید
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic