قیمت طلا و سکه و ارز 2 تیر 92

جدول قیمت سکه و ارز
نوع سکه یکشنبه-قیمت (تومان) شنبه- قیمت (تومان)
سکه‌تمام‌طرح‌جدید 1040000 1120000
سکه‌تمام‌طرح‌قدیم 980000 1090000
نیم سکه 520000 568000
ربع سکه 350000 355000
1 گرمی 240000 250000
هرگرم‌طلای18عیار 95000 101000
نوع ارز    
دلار آمریکا 2950 3180
یورو 3950 4200
پوند انگلیس 4800 5350
درهم امارات 850 890

 

نوشته شده در تاریخ یکشنبه 2 تیر 1392   | توسط: رضا منصوری   | طبقه بندی: اقتصادی،    | نظرات()   بازدید ها:بازدید

قیمت طلا و سکه و ارز 1 تیر 92

جدول قیمت سکه و ارز
نوع سکه پنجشنبه-قیمت (تومان) شنبه- قیمت (تومان)
سکه‌تمام‌طرح‌جدید 1171000 1130000
سکه‌تمام‌طرح‌قدیم 1140000 1100000
نیم سکه 603000 578000
ربع سکه 377000 358000
1 گرمی 262000 257000
هرگرم‌طلای18عیار 108000 103000
نوع ارز    
دلار آمریکا 3290 3260
یورو 4380 4260
پوند انگلیس 5270 5115
درهم امارات 910

نوشته شده در تاریخ شنبه 1 تیر 1392   | توسط: رضا منصوری   | طبقه بندی: اقتصادی،    | نظرات()   بازدید ها:بازدید

قیمت طلا و سکه و ارز 26 خرداد

جدول قیمت سکه و ارز
نوع سکه

یکشنبه‌-‌قیمت

(تومان)

شنبه- قیمت (تومان)
سکه‌تمام‌طرح‌جدید 1250000 1220000
سکه‌تمام‌طرح‌قدیم 1230000 1200000
نیم سکه 674000 667000
ربع سکه 420000 418000
1 گرمی 288000 285000
هرگرم‌طلای18عیار 119000 117000
نوع ارز    
دلار آمریکا 3520 3390
یورو 4690 4590
پوند انگلیس 5530 5535
درهم امارات 963 945

 

نوشته شده در تاریخ یکشنبه 26 خرداد 1392   | توسط: رضا منصوری   | طبقه بندی: اقتصادی،    | نظرات()   بازدید ها:بازدید

قیمت طلا و سکه و ارز 19 خرداد

جدول قیمت سکه و ارز
نوع سکه شنبه- قیمت (تومان) یکشنبه - قیمت (تومان)
سکه‌تمام‌طرح‌جدید 1308000 1298000
سکه تمام طرح‌قدیم 1270000 1265000
نیم سکه 690000 686000
ربع سکه 425000 424000
1 گرمی 295000 294000
هر گرم‌طلای18عیار 124000 123000
نوع ارز    
دلار آمریکا 3650 3650
یورو 4820 4830
پوند انگلیس 5680 5670
درهم امارات 999 995

 

نوشته شده در تاریخ دوشنبه 20 خرداد 1392   | توسط: رضا منصوری   | طبقه بندی: اقتصادی،    | نظرات()   بازدید ها:بازدید

قیمت طلا و سکه و ارز در 13 خرداد

جدول قیمت سکه و ارز
نوع سکه یکشنبه- قیمت (تومان) دوشنبه - قیمت (تومان)
سکه‌تمام‌طرح‌جدید 1312000 1296000
سکه تمام طرح‌قدیم 1275000 1265000
نیم سکه 699000 690000
ربع سکه 425000 420000
1 گرمی 295000 290000
هر گرم‌طلای18عیار 124000 123000
نوع ارز    
دلار آمریکا 3650 3620
یورو 4750 4730
پوند انگلیس 5540 5560
درهم امارات 996 990

 

نوشته شده در تاریخ دوشنبه 13 خرداد 1392   | توسط: رضا منصوری   | طبقه بندی: اقتصادی،    | نظرات()   بازدید ها:بازدید

قیمت طلا و سکه و ارز 9 خرداد

شماره نام ارز قیمت بازار
۱ دلار-بازارتهران 36150
۲ پوند-بازارتهران 55300
۳ یورو-بازارتهران 47200
۴ یورو به پوند ۰.۸۵۲۲
۵ ین به دلار ۰.۰۰۹۸
۶ یورو به دلار ۱.۲۹۱۸
۷ پوند به دلار ۱.۵۱۵۹
۸ دلار-ملی ۱۲۲۶۰
۹ یورو-ملی ۱۵۱۱۰
۱۰ پوند-ملی ۱۹۲۹۷
۱۱ درهم امارات 9950 
۱۲ نفت آمریکا(دلار) ۹۵.۶۷
شماره نام طلا قیمت بازار
۱۳ اونس طلا(دلار) 1413 
۱۴ طلا بازار تهران ۰
۱۵ سکه طرح قدیم ۱۲90۰۰۰۰
۱۶ سکه طرح جدید ۱318۰۰۰۰
۱۷ نیم سکه 710۰۰۰۰
۱۸ ربع سکه ۴۲7۰۰۰۰
۱۹ سکه گرمی 3000000
۲۰ گرم 18 عیار 1250000 
۲۱ گرم 24 عیار ۱۵۵۸۶۲۴
۲۲ نقره(دلار) ۲۲.۵۵
۲۳ پلاتینیوم(دلار) ۱۴۶۴
۲۴ پالادیوم(دلار) ۷۴۳

نوشته شده در تاریخ جمعه 10 خرداد 1392   | توسط: رضا منصوری   | طبقه بندی: اقتصادی،    | نظرات()   بازدید ها:بازدید

قیمت طلا و سکه و ارز 6خرداد

شماره نام ارز قیمت بازار
۱ دلار-بازارتهران ۰
۲ پوند-بازارتهران ۰
۳ یورو-بازارتهران ۰
۴ یورو به پوند ۰.۸۵۲۲
۵ ین به دلار ۰.۰۰۹۸
۶ یورو به دلار ۱.۲۹۱۸
۷ پوند به دلار ۱.۵۱۵۹
۸ دلار-ملی ۱۲۲۶۰
۹ یورو-ملی ۱۵۱۱۰
۱۰ پوند-ملی ۱۹۲۹۷
۱۱ درهم امارات ۰
۱۲ نفت آمریکا(دلار) ۹۵.۶۷
شماره نام طلا قیمت بازار
۱۳ اونس طلا(دلار) ۱۳۷۵.۲
۱۴ طلا بازار تهران ۵۰۶۵۰۰۰
۱۵ سکه طرح قدیم ۱30000۰۰
۱۶ سکه طرح جدید ۱33۰0۰۰۰
۱۷ نیم سکه ۷۲0۰۰۰۰
۱۸ ربع سکه ۴40۰۰۰۰
۱۹ سکه گرمی 303۰۰۰۰
۲۰ گرم 18 عیار 1250000 
۲۱ گرم 24 عیار ۱۵۵۸۶۲۴
۲۲ نقره(دلار) ۲۲.۵۵
۲۳ پلاتینیوم(دلار) ۱۴۶۴
۲۴ پالادیوم(دلار) ۷۴۳

نوشته شده در تاریخ دوشنبه 6 خرداد 1392   | توسط: رضا منصوری   | طبقه بندی: اقتصادی،    | نظرات()   بازدید ها:بازدید

قیمت طلا و سکه و ارز 4 خرداد

شماره نام ارز قیمت بازار
۱ دلار-بازارتهران ۰
۲ پوند-بازارتهران ۰
۳ یورو-بازارتهران ۰
۴ یورو به پوند ۰.۸۵۲۲
۵ ین به دلار ۰.۰۰۹۸
۶ یورو به دلار ۱.۲۹۱۸
۷ پوند به دلار ۱.۵۱۵۹
۸ دلار-ملی ۱۲۲۶۰
۹ یورو-ملی ۱۵۱۱۰
۱۰ پوند-ملی ۱۹۲۹۷
۱۱ درهم امارات ۰
۱۲ نفت آمریکا(دلار) ۹۵.۶۷
شماره نام طلا قیمت بازار
۱۳ اونس طلا(دلار) ۱۳۷۵.۲
۱۴ طلا بازار تهران ۵۰۶۵۰۰۰
۱۵ سکه طرح قدیم ۱۲۱۵۰۰۰۰
۱۶ سکه طرح جدید ۱۲۵۶۰۰۰۰
۱۷ نیم سکه ۶۷۲۰۰۰۰
۱۸ ربع سکه ۴۲۶۰۰۰۰
۱۹ سکه گرمی ۲۹۵۰۰۰۰
۲۰ گرم 18 عیار ۱۱۶۹۲۶۰
۲۱ گرم 24 عیار ۱۵۵۸۶۲۴
۲۲ نقره(دلار) ۲۲.۵۵
۲۳ پلاتینیوم(دلار) ۱۴۶۴
۲۴ پالادیوم(دلار) ۷۴۳

نوشته شده در تاریخ شنبه 4 خرداد 1392   | توسط: رضا منصوری   | طبقه بندی: اقتصادی،    | نظرات()   بازدید ها:بازدید

قیمت طلا و سکه و ارز 31 اردیبهشت

شماره نام ارز قیمت بازار
۱ دلار-بازارتهران ۰
۲ پوند-بازارتهران ۰
۳ یورو-بازارتهران ۰
۴ یورو به پوند ۰.۸۵۱۲
۵ ین به دلار ۰.۰۰۹۸
۶ یورو به دلار ۱.۲۹۱۳
۷ پوند به دلار ۱.۵۱۷۲
۸ دلار-ملی ۱۲۲۶۰
۹ یورو-ملی ۱۵۱۱۰
۱۰ پوند-ملی ۱۹۲۹۷
۱۱ درهم امارات ۰
۱۲ نفت آمریکا(دلار) ۹۶.۰۵
شماره نام طلا قیمت بازار
۱۳ اونس طلا(دلار) ۱۳۷۴.۹
۱۴ طلا بازار تهران ۵۰۶۵۰۰۰
۱۵ سکه طرح قدیم ۱۲۱۵۰۰۰۰
۱۶ سکه طرح جدید ۱۲۵۶۰۰۰۰
۱۷ نیم سکه ۶۷۲۰۰۰۰
۱۸ ربع سکه ۴۲۶۰۰۰۰
۱۹ سکه گرمی ۲۹۵۰۰۰۰
۲۰ گرم 18 عیار ۱۱۶۹۲۶۰
۲۱ گرم 24 عیار ۱۵۵۸۶۲۴
۲۲ نقره(دلار) ۲۲.۵۲
۲۳ پلاتینیوم(دلار) ۱۴۶۳
۲۴ پالادیوم(دلار) ۷۴۶

نوشته شده در تاریخ سه شنبه 31 اردیبهشت 1392   | توسط: رضا منصوری   | طبقه بندی: اقتصادی،    | نظرات()   بازدید ها:بازدید

قیمت طلا و سکه و ارز 29 اردیبهشت

شماره نام ارز قیمت بازار
۱ دلار-بازارتهران ۰
۲ پوند-بازارتهران ۰
۳ یورو-بازارتهران ۰
۴ یورو به پوند ۰.۸۴۶۱
۵ ین به دلار ۰.۰۰۹۷
۶ یورو به دلار ۱.۲۸۳۹
۷ پوند به دلار ۱.۵۱۶۹
۸ دلار-ملی ۱۲۲۶۰
۹ یورو-ملی ۱۵۱۱۰
۱۰ پوند-ملی ۱۹۲۹۷
۱۱ درهم امارات ۰
۱۲ نفت آمریکا(دلار) ۹۶.۰۲
شماره نام طلا قیمت بازار
۱۳ اونس طلا(دلار) ۱۳۶۰
۱۴ طلا بازار تهران ۴۸۶۰۰۰۰
۱۵ سکه طرح قدیم ۱۱۵۰۰۰۰۰
۱۶ سکه طرح جدید ۱۱۹۷۰۰۰۰
۱۷ نیم سکه ۶۳۵۰۰۰۰
۱۸ ربع سکه ۳۹۰۰۰۰۰
۱۹ سکه گرمی ۲۸۰۰۰۰۰
۲۰ گرم 18 عیار ۱۱۲۱۰۱۲
۲۱ گرم 24 عیار ۱۴۹۴۳۰۹
۲۲ نقره(دلار) ۲۲.۳۶
۲۳ پلاتینیوم(دلار) ۱۴۶۱
۲۴ پالادیوم(دلار) ۷۳۶

نوشته شده در تاریخ یکشنبه 29 اردیبهشت 1392   | توسط: رضا منصوری   | طبقه بندی: اقتصادی،    | نظرات()   بازدید ها:بازدید

قیمت طلا و سکه و ارز 29 اردیبهشت

شماره نام ارز قیمت بازار
۱ دلار-بازارتهران ۰
۲ پوند-بازارتهران ۰
۳ یورو-بازارتهران ۰
۴ یورو به پوند ۰.۸۴۶۱
۵ ین به دلار ۰.۰۰۹۷
۶ یورو به دلار ۱.۲۸۳۹
۷ پوند به دلار ۱.۵۱۶۹
۸ دلار-ملی ۱۲۲۶۰
۹ یورو-ملی ۱۵۱۱۰
۱۰ پوند-ملی ۱۹۲۹۷
۱۱ درهم امارات ۰
۱۲ نفت آمریکا(دلار) ۰
شماره نام طلا قیمت بازار
۱۳ اونس طلا(دلار) ۱۳۶۱.۲
۱۴ طلا بازار تهران ۵۰۶۵۰۰۰
۱۵ سکه طرح قدیم ۱۲۱۰۰۰۰۰
۱۶ سکه طرح جدید ۱۲۴۷۰۰۰۰
۱۷ نیم سکه ۶۵۰۰۰۰۰
۱۸ ربع سکه ۴۰۰۰۰۰۰
۱۹ سکه گرمی ۲۸۵۰۰۰۰
۲۰ گرم 18 عیار ۱۱۶۸۵۶۷
۲۱ گرم 24 عیار ۱۵۵۷۷۰۰
۲۲ نقره(دلار) ۲۲.۳۶
۲۳ پلاتینیوم(دلار) ۱۴۶۱
۲۴ پالادیوم(دلار) ۷۳۶

نوشته شده در تاریخ یکشنبه 29 اردیبهشت 1392   | توسط: رضا منصوری   | طبقه بندی: اقتصادی،    | نظرات()   بازدید ها:بازدید

قیمت طلا و سکه و ارز 28 اردیبهشت

شماره نام ارز قیمت بازار
۱ دلار-بازارتهران ۰
۲ پوند-بازارتهران ۰
۳ یورو-بازارتهران ۰
۴ یورو به پوند ۰.۸۴۶۱
۵ ین به دلار ۰.۰۰۹۷
۶ یورو به دلار ۱.۲۸۳۹
۷ پوند به دلار ۱.۵۱۶۹
۸ دلار-ملی ۱۲۲۶۰
۹ یورو-ملی ۱۵۱۱۰
۱۰ پوند-ملی ۱۹۲۹۷
۱۱ درهم امارات ۰
۱۲ نفت آمریکا(دلار) ۹۶.۰۲
شماره نام طلا قیمت بازار
۱۳ اونس طلا(دلار) ۱۳۶۰
۱۴ طلا بازار تهران ۵۱۹۵۰۰۰
۱۵ سکه طرح قدیم ۱۲۲۵۰۰۰۰
۱۶ سکه طرح جدید ۱۲۶۱۰۰۰۰
۱۷ نیم سکه ۶۶۵۰۰۰۰
۱۸ ربع سکه ۴۱۰۰۰۰۰
۱۹ سکه گرمی ۲۸۷۰۰۰۰
۲۰ گرم 18 عیار ۱۱۸۶۱۱۲
۲۱ گرم 24 عیار ۱۵۸۱۰۸۸
۲۲ نقره(دلار) ۲۲.۳۶
۲۳ پلاتینیوم(دلار) ۱۴۶۱
۲۴ پالادیوم(دلار) ۷۳۶

نوشته شده در تاریخ شنبه 28 اردیبهشت 1392   | توسط: رضا منصوری   | طبقه بندی: اقتصادی،    | نظرات()   بازدید ها:بازدید

قیمت طلا و سکه و ارز 26 اردیبهشت

شماره نام ارز قیمت بازار
۱ دلار-بازارتهران ۰
۲ پوند-بازارتهران ۰
۳ یورو-بازارتهران ۰
۴ یورو به پوند ۰.۸۴۳۱
۵ ین به دلار ۰.۰۰۹۸
۶ یورو به دلار ۱.۲۸۹۸
۷ پوند به دلار ۱.۵۲۹۹
۸ دلار-ملی ۱۲۲۶۰
۹ یورو-ملی ۱۵۱۱۰
۱۰ پوند-ملی ۱۹۲۹۷
۱۱ درهم امارات ۰
۱۲ نفت آمریکا(دلار) ۹۵.۲۹
شماره نام طلا قیمت بازار
۱۳ اونس طلا(دلار) ۱۳۹۰.۴
۱۴ طلا بازار تهران ۵۱۹۵۰۰۰
۱۵ سکه طرح قدیم ۱۲۴۰۰۰۰۰
۱۶ سکه طرح جدید ۱۲۷۴۰۰۰۰
۱۷ نیم سکه ۶۷۰۰۰۰۰
۱۸ ربع سکه ۴۱۲۰۰۰۰
۱۹ سکه گرمی ۲۸۸۰۰۰۰
۲۰ گرم 18 عیار ۱۱۹۸۳۴۷
۲۱ گرم 24 عیار ۱۵۹۷۳۹۷
۲۲ نقره(دلار) ۲۲.۷۹
۲۳ پلاتینیوم(دلار) ۱۴۹۱
۲۴ پالادیوم(دلار)

نوشته شده در تاریخ پنجشنبه 26 اردیبهشت 1392   | توسط: رضا منصوری   | طبقه بندی: اقتصادی،    | نظرات()   بازدید ها:بازدید

قیمت طلا و سکه و ارز 26 اردیبهشت

شماره نام ارز قیمت بازار
۱ دلار-بازارتهران ۰
۲ پوند-بازارتهران ۰
۳ یورو-بازارتهران ۰
۴ یورو به پوند ۰.۸۴۵۴
۵ ین به دلار ۰.۰۰۹۸
۶ یورو به دلار ۱.۲۸۷۷
۷ پوند به دلار ۱.۵۲۲۷
۸ دلار-ملی ۱۲۲۶۰
۹ یورو-ملی ۱۵۱۱۰
۱۰ پوند-ملی ۱۹۲۹۷
۱۱ درهم امارات ۰
۱۲ نفت آمریکا(دلار) ۹۳.۸۸
شماره نام طلا قیمت بازار
۱۳ اونس طلا(دلار) ۱۳۹۶.۶
۱۴ طلا بازار تهران ۵۲۷۰۰۰۰
۱۵ سکه طرح قدیم ۱۲۵۰۰۰۰۰
۱۶ سکه طرح جدید ۱۲۸۸۰۰۰۰
۱۷ نیم سکه ۶۷۵۰۰۰۰
۱۸ ربع سکه ۴۱۵۰۰۰۰
۱۹ سکه گرمی ۲۹۳۰۰۰۰
۲۰ گرم 18 عیار ۱۲۱۶۱۲۳
۲۱ گرم 24 عیار ۱۶۲۱۷۰۷
۲۲ نقره(دلار) ۲۲.۷۷
۲۳ پلاتینیوم(دلار) ۱۴۸۸
۲۴ پالادیوم(دلار) ۷۲۶

نوشته شده در تاریخ پنجشنبه 26 اردیبهشت 1392   | توسط: رضا منصوری   | طبقه بندی: اقتصادی،    | نظرات()   بازدید ها:بازدید

قیمت طلا و سکه و ارز 25 اردیبهشت

شماره نام ارز قیمت بازار
۱ دلار-بازارتهران ۰
۲ پوند-بازارتهران ۰
۳ یورو-بازارتهران ۰
۴ یورو به پوند ۰.۸۴۹۵
۵ ین به دلار ۰.۰۰۹۸
۶ یورو به دلار ۱.۲۹۳۴
۷ پوند به دلار ۱.۵۲۲۶
۸ دلار-ملی ۱۲۲۶۰
۹ یورو-ملی ۱۵۱۱۰
۱۰ پوند-ملی ۱۹۲۹۷
۱۱ درهم امارات ۰
۱۲ نفت آمریکا(دلار) ۹۴.۳۳
شماره نام طلا قیمت بازار
۱۳ اونس طلا(دلار) ۱۴۲۶.۷
۱۴ طلا بازار تهران ۵۳۱۵۰۰۰
۱۵ سکه طرح قدیم ۱۲۶۵۰۰۰۰
۱۶ سکه طرح جدید ۱۳۰۱۰۰۰۰
۱۷ نیم سکه ۶۸۰۰۰۰۰
۱۸ ربع سکه ۴۲۰۰۰۰۰
۱۹ سکه گرمی ۲۹۷۰۰۰۰
۲۰ گرم 18 عیار ۱۲۲۶۲۸۰
۲۱ گرم 24 عیار ۱۶۳۴۶۳۲
۲۲ نقره(دلار) ۲۳.۳۳
۲۳ پلاتینیوم(دلار) ۱۵۰۳
۲۴ پالادیوم(دلار) ۷۲۰

نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 25 اردیبهشت 1392   | توسط: رضا منصوری   | طبقه بندی: اقتصادی،    | نظرات()   بازدید ها:بازدید

قیمت طلا و سکه و ارز 24 اردیبهشت

شماره نام ارز قیمت بازار
۱ دلار-بازارتهران ۰
۲ پوند-بازارتهران ۰
۳ یورو-بازارتهران ۰
۴ یورو به پوند ۰.۸۴۹۳
۵ ین به دلار ۰.۰۰۹۹
۶ یورو به دلار ۱.۳۰۰۴
۷ پوند به دلار ۱.۵۳۱۶
۸ دلار-ملی ۱۲۲۶۰
۹ یورو-ملی ۱۵۱۱۰
۱۰ پوند-ملی ۱۹۲۹۷
۱۱ درهم امارات ۰
۱۲ نفت آمریکا(دلار) ۹۵.۳۸
شماره نام طلا قیمت بازار
۱۳ اونس طلا(دلار) ۱۴۴۲.۹
۱۴ طلا بازار تهران ۵۳۲۰۰۰۰
۱۵ سکه طرح قدیم ۱۲۶۰۰۰۰۰
۱۶ سکه طرح جدید ۱۲۹۸۰۰۰۰
۱۷ نیم سکه ۶۷۷۰۰۰۰
۱۸ ربع سکه ۴۱۸۰۰۰۰
۱۹ سکه گرمی ۲۹۵۰۰۰۰
۲۰ گرم 18 عیار ۱۲۲۸۱۲۷
۲۱ گرم 24 عیار ۱۶۳۷۰۹۴
۲۲ نقره(دلار) ۲۳.۸۵
۲۳ پلاتینیوم(دلار) ۱۴۹۳
۲۴ پالادیوم(دلار) ۷۱۷

نوشته شده در تاریخ سه شنبه 24 اردیبهشت 1392   | توسط: رضا منصوری   | طبقه بندی: اقتصادی،    | نظرات()   بازدید ها:بازدید

قیمت طلا و سکه و ارز 23 اردیبهشت

شماره نام ارز قیمت بازار
۱ دلار-بازارتهران ۰
۲ پوند-بازارتهران ۰
۳ یورو-بازارتهران ۰
۴ یورو به پوند ۰.۸۴۸۱
۵ ین به دلار ۰.۰۰۹۸
۶ یورو به دلار ۱.۲۹۷۵
۷ پوند به دلار ۱.۵۲۹۴
۸ دلار-ملی ۱۲۲۶۰
۹ یورو-ملی ۱۵۱۱۰
۱۰ پوند-ملی ۱۹۲۹۷
۱۱ درهم امارات ۰
۱۲ نفت آمریکا(دلار) ۹۵.۰۲
شماره نام طلا قیمت بازار
۱۳ اونس طلا(دلار) ۱۴۳۳.۳
۱۴ طلا بازار تهران ۵۳۲۰۰۰۰
۱۵ سکه طرح قدیم ۱۲۶۰۰۰۰۰
۱۶ سکه طرح جدید ۱۲۹۸۰۰۰۰
۱۷ نیم سکه ۶۷۷۰۰۰۰
۱۸ ربع سکه ۴۱۸۰۰۰۰
۱۹ سکه گرمی ۲۹۵۰۰۰۰
۲۰ گرم 18 عیار ۱۲۲۸۱۲۷
۲۱ گرم 24 عیار ۱۶۳۷۰۹۴
۲۲ نقره(دلار) ۲۳.۷۴
۲۳ پلاتینیوم(دلار) ۱۴۸۶
۲۴ پالادیوم(دلار) ۷۱۵

نوشته شده در تاریخ سه شنبه 24 اردیبهشت 1392   | توسط: رضا منصوری   | طبقه بندی: اقتصادی،    | نظرات()   بازدید ها:بازدید

قیمت طلا و سکه و ارز 22 اردیبهشت

شماره نام ارز قیمت بازار
۱ دلار-بازارتهران ۰
۲ پوند-بازارتهران ۰
۳ یورو-بازارتهران ۰
۴ یورو به پوند ۰.۸۴۵۷
۵ ین به دلار ۰.۰۰۹۸
۶ یورو به دلار ۱.۲۹۸۹
۷ پوند به دلار ۱.۵۳۵۸
۸ دلار-ملی ۱۲۲۶۰
۹ یورو-ملی ۱۵۱۱۰
۱۰ پوند-ملی ۱۹۲۹۷
۱۱ درهم امارات ۰
۱۲ نفت آمریکا(دلار) ۹۶.۰۴
شماره نام طلا قیمت بازار
۱۳ اونس طلا(دلار) ۰
۱۴ طلا بازار تهران ۵۲۹۰۰۰۰
۱۵ سکه طرح قدیم ۱۲۴۵۰۰۰۰
۱۶ سکه طرح جدید ۱۲۸۵۰۰۰۰
۱۷ نیم سکه ۶۷۲۰۰۰۰
۱۸ ربع سکه ۴۱۵۰۰۰۰
۱۹ سکه گرمی ۲۹۲۰۰۰۰
۲۰ گرم 18 عیار ۱۲۲۱۲۰۱
۲۱ گرم 24 عیار ۱۶۲۷۸۶۱
۲۲ نقره(دلار) ۰
۲۳ پلاتینیوم(دلار) ۰
۲۴ پالادیوم(دلار) ۰

نوشته شده در تاریخ یکشنبه 22 اردیبهشت 1392   | توسط: رضا منصوری   | طبقه بندی: اقتصادی،    | نظرات()   بازدید ها:بازدید

قیمت طلا و سکه و ارز در بعد از ظهر 21 اردیبهشت

شماره نام ارز قیمت بازار
۱ دلار-بازارتهران ۰
۲ پوند-بازارتهران ۰
۳ یورو-بازارتهران ۰
۴ یورو به پوند ۰.۸۴۵۷
۵ ین به دلار ۰.۰۰۹۸
۶ یورو به دلار ۱.۲۹۸۹
۷ پوند به دلار ۱.۵۳۵۸
۸ دلار-ملی ۱۲۲۶۰
۹ یورو-ملی ۱۵۱۱۰
۱۰ پوند-ملی ۱۹۲۹۷
۱۱ درهم امارات ۰
۱۲ نفت آمریکا(دلار) ۹۶.۰۴
شماره نام طلا قیمت بازار
۱۳ اونس طلا(دلار) ۱۴۴۹.۱
۱۴ طلا بازار تهران ۵۲۹۰۰۰۰
۱۵ سکه طرح قدیم ۱۲۴۵۰۰۰۰
۱۶ سکه طرح جدید ۱۲۸۵۰۰۰۰
۱۷ نیم سکه ۶۷۲۰۰۰۰
۱۸ ربع سکه ۴۱۵۰۰۰۰
۱۹ سکه گرمی ۲۹۲۰۰۰۰
۲۰ گرم 18 عیار ۱۲۲۱۲۰۱
۲۱ گرم 24 عیار ۱۶۲۷۸۶۱
۲۲ نقره(دلار) ۲۳.۹۷
۲۳ پلاتینیوم(دلار) ۱۴۹۷
۲۴ پالادیوم(دلار) ۷۰۶

نوشته شده در تاریخ شنبه 21 اردیبهشت 1392   | توسط: رضا منصوری   | طبقه بندی: اقتصادی،    | نظرات()   بازدید ها:بازدید

قیمت طلا و سکه و ارز در 21 اردیبهشت

شماره نام ارز قیمت بازار
۱ دلار-بازارتهران ۰
۲ پوند-بازارتهران ۰
۳ یورو-بازارتهران ۰
۴ یورو به پوند ۰.۸۴۵۷
۵ ین به دلار ۰.۰۰۹۸
۶ یورو به دلار ۱.۲۹۸۹
۷ پوند به دلار ۱.۵۳۵۸
۸ دلار-ملی ۱۲۲۶۰
۹ یورو-ملی ۱۵۱۱۰
۱۰ پوند-ملی ۱۹۲۹۷
۱۱ درهم امارات ۰
۱۲ نفت آمریکا(دلار) ۹۶.۰۴
شماره نام طلا قیمت بازار
۱۳ اونس طلا(دلار) ۰
۱۴ طلا بازار تهران ۵۴۸۵۰۰۰
۱۵ سکه طرح قدیم ۱۲۹۰۰۰۰۰
۱۶ سکه طرح جدید ۱۳۱۷۰۰۰۰
۱۷ نیم سکه ۶۸۵۰۰۰۰
۱۸ ربع سکه ۴۲۰۰۰۰۰
۱۹ سکه گرمی ۲۹۸۰۰۰۰
۲۰ گرم 18 عیار ۱۲۶۵۷۵۵
۲۱ گرم 24 عیار ۱۶۸۷۲۵۲
۲۲ نقره(دلار) ۰
۲۳ پلاتینیوم(دلار) ۰
۲۴ پالادیوم(دلار) ۰

نوشته شده در تاریخ شنبه 21 اردیبهشت 1392   | توسط: رضا منصوری   | طبقه بندی: اقتصادی،    | نظرات()   بازدید ها:بازدید
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic